tl_files/tiny_templates/Zdjecia_do_atykulu_2015/03_2015/turniej tenisa_2015.jpg

Zespół Szkół Gminnych w Starym Goździe zaprasza wszystkich mieszkańców gminy
na XIV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Stara Błotnica. Zawody odbędą się w dwóch kategoriach: dziewcząt oraz chłopców i będą obejmowały następujące kategorie wiekowe:

ü     Młodzik – osoby urodzone po 2004 r. i młodsi (klasy I – IV szkół podstawowych),

ü     Kadet – osoby urodzone w latach 2003 r. do 2002 r. (klasy V – VI szk. podst. ),

ü     Junior – osoby urodzone w latach 2001r. do 1999 r. (I – III szk. gimnazjalne),

ü      Senior – osoby urodzone w latach 1998 r. do 1978 r.

ü      Oldboys i Samorządowcy – osoby urodzone w 1977 r. i starsi, pracownicy i radni gminy, pracownicy szkół gminnych.

Zawody zostaną rozegrane systemem „Do dwóch przegranych” na 8-miu stołach tenisowych w dniu 15 marca 2015r. (niedziela) w Zespole Szkół Gminnych w Starym Goździe. Dla wszystkich kategorii wiekowych za zdobycie I miejsca: puchary, za miejsca I – III: medale, upominki oraz dyplomy.

Wszystkich uczestników turnieju obowiązuje posiadanie miękkiego obuwia zmiennego!!

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XV JUBILEUSZOWEGO GMINNEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA
GMINY STARA BŁOTNICA

DLA GMINY STARA BŁOTNICA

 

 

 1. 1.      Cel i zadania:

 

ü   Popularyzacja tenisa stołowego w szkołach podstawowych i gimnazjach, Uczniowskich Klubach Sportowych gminy Stara Błotnica,

ü      Krzewienie uprawiania kultury fizycznej w środowisku lokalnym.

 

 1. 2.      Organizator:

 

Þ    Wójt Gminy Stara Błotnica,

Þ    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starej Błotnicy,

Þ    Zespół Szkół Gminnych w Starym Goździe

Þ    Uczniowski Klub Sportowy „Tymianka” w Starym Goździe.

 

3. Termin i miejsce:

 

15 marca 2015r. (niedziela) sala gimnastyczna Zespołu Szkół Gminnych                 w Starym Goździe.

 

4. Uczestnictwo:

 

W turnieju prawo startu mają osoby z gminy Stara Błotnica. Organizator zastrzega sobie wprowadzenie limitów uczestników dla wszystkich kategorii wiekowych w zależności od liczby zainteresowanych osób – decyduje kolejność zgłoszeń (zapisy przed zawodami).

            Jednocześnie przypomina się, że:

 • Młodzik – osoba urodzona po 2004r. i młodsi (klasy I – IV szkół podstawowych),
 • Kadet – osoba urodzona w latach 2003. do 2002r (klasy V - VI szk. podstawowych.),
 • Junior – osoba urodzona w latach 2001r. do 1999r. (I-III szk. gimnazjalne),
 • Senior– osoba urodzona w latach 1998r. do 1978r.
  • Oldboys i Samorządowcy – osoby urodzone w 1977r. i starsi, pracownicy i radni gminy, pracownicy szkół gminnych.

Dla wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy oraz dowód tożsamości do zgłoszenia swojego udziału. Obowiązkowe obuwie zmienne !

 

5. System rozgrywek:

 

Jeżeli liczba zawodników i zawodniczek zgłoszonych do zawodów nie przekroczy 150 osób to turniej będzie rozegrany systemem „Do dwóch przegranych”.                   W przypadku większej liczby zawodników turniej zostanie rozegrany systemem „bezpośredniej eliminacji”.

            Jednocześnie przypomina się, iż uczestnicy turnieju zgodnie z regulaminem PZTS obowiązującego od 01.IX.2001r. będą grali dużymi piłkami (40mm). Mecze będą rozgrywane przy ośmiu stołach, zaś mecz kończy się po wygraniu dwóch setów tj. 2:0, 2:1. (1/4 finału, ½,finału i finał do trzech wygranych setów)

            W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje sędzia główny.

6. Zgłoszenia:

 

Zgłoszenie bezpośrednio na miejscu w dniu zawodów tj. 15 marca 2014r. (niedziela), godzinie 9:00 telefon kontaktowy szkoły: 0-48-61-98-005.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły: www.zsgstarygozd.edupage.org, adres e-mail: pgstarygozd@starablotnica.pl

Bliższych informacji w szkole udziela – PIOTR ZAREMBA

 

7. Sprawy finansowe:

­

            Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt jednostek delegujących.

Organizator podczas turnieju dla wszystkich uczestników zapewnia mały poczęstunek, na miejscu dostępny jest również bufet.

 

8. Nagrody:

 

 • Za miejsca I dla wszystkich kategorii wiekowych dziewcząt i chłopców – puchary,
 • Za miejsca I – III – wszystkich kategorii medale i upominki rzeczowe,
 • Za miejsca I – III – pamiątkowe dyplomy.

 

9. Program zawodów:

 

 

ü      900 -  930  zgłaszanie zawodników i weryfikacja,

ü      930 -  1000  losowanie,

ü      1000  uroczyste rozpoczęcie turnieju,

ü      1010  początek gier.

Szczegółowy minutowy program zawodów dostępny na stronie internetowej szkoły.

 

10. Biuro zawodów:

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINNYCH w Starym Goździe:

 

 

Ze sprtowym pozdrowieniem

-          do zobaczenia w Starym Goździe!

 

 

            Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych

           w Starym Goździe

          mgr Anna Ziomek

 

.

           Prezes UKS Tymianka

           w Starym Goździe

             mgr PIOTR ZAREMBA

Wróć